Dijital Pazarlama Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Dijital Pazarlama Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler!

2000 yıllarının ardından hızla artan teknoloji çağı gelişmeleri pek çok sektörün gelişimine katkı sağlamıştır. Bu sektörlerden bir tanesi olan pazarlama stratejilerinde de geleneksel pazarlama yollarının yerini alan dijital pazarlama neredeyse bütün faaliyet alanları için olmazsa olmaz bir bileşen haline gelmiştir.

Peki markaların dijital kimliğini oluşturan bu dijital pazarlama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Dijital Pazarlama Stratejileri Nasıl İlerlemelidir?

Dijital pazarlama, kontrol edilerek eş zamanlı müdahale edilmesi kolay olan bir pazarlama yöntemidir. Markayı her yönden ele alarak dikkat çekici ve güvenilir kılan dijital reklamların oluşumu, doğru stratejiler ile mümkün olmaktadır.

Klasik eski tip pazarlama yollarına nazaran çok daha uygun bir maliyete sahiptir. Dijital ortamda geliştirilen pazarlama yöntemleri; beraberinde getirdiği avantajlar sayesinde tercih edilme oranı yüksek bir uygulama haline gelmiştir.

Dijital pazarlama ile markaya ulaşılabilirlik kolaylaştırılmaktadır. Gelen yeni müşteri akışının kontrol edilmesi, geri dönüşlerin görülmesi ve trafiğin an be an takip edilebilmesi gibi dijital pazarlama indikatörlerinin takibi pazarlamadan en iyi verimin alınması sağlar.

Dijital pazarlama tüm bu indikatörlerin takibinin sağlanabildiği bir oluşumdur. Müşteri talepleri, alışveriş alışkanlıkları gibi konuların göz önünde bulundurulabildiği bir strateji planı geliştirilmesi markanın yararına olmaktadır.

Bir planlama yapılmadan harekete geçilmesi, dijital pazarlamanın sunduğu veya sunabileceği olanaklardan yeterli düzeyde yararlanılamamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle öncelikle marka talepleri, ihtiyaçlar, ürün ya da hizmet grubunun sektörel konumu, müşteri portföyü gibi konuların derinlemesine analiz edilmesi ile bir strateji planı oluşturulmalıdır.

Dijital pazarlamada kullanılan stratejiler dijital pazarlama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda titiz çalışmalar yapılması ile maksimum verim alınabilen bir süreç haline gelmektedir.

En İyi Verimi Almak için Dijital Pazarlamada Önemli Olan Noktalar

Marka sahipleri/satıcılarının belirli pazarlama hedefleri olmalıdır. Eylem planları öncesinde bu hedeflerin marka yararına olacak şekilde değerlendirilerek planın çıkartılması önemlidir. Firmanın hangi ölçekte bir firma olduğu gibi markaya ait olan bilgiler ile atılması gereken adımların nitelikleri belirlenebilmektedir.

Strateji oluşturulması ve sürecin doğru yönetimi ile dijital pazarlamanın ana hedeflerine ulaşmak mümkün kılınmaktadır. Markanın bilinirlik düzeyinin arttırılması ile başlayan hedefler zincirine; artan satış hacmi ve üye sayısında artış gibi marka özelinde hedefler koyulmaktadır.

Firmanın dahil olduğu sektör bazında değerlendirilmesi önemli bir adım olmaktadır. Farklı kulvarlarda farklı ürün ya da hizmet sunan markaların aynı dijital pazarlama süreci ile tanıtılması yanlış olacaktır.

Faaliyet alanına göre eylemler planlandıktan sonra ise markanın tanıtım sonrasında en çok ihtiyaç duyduğu bileşenlerin değerlendirildiğinden emin olunmalıdır. Amaca hizmet etmeyen dijital pazarlama adımları markaya katkı sağlamayacaktır.

Dijital Pazarlama Sürecinin Yönetimi

Dijital pazarlama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler listesini en temelde yatan 3 stratejik yöntemin uygulanma şekillerini inceleyerek kavramak mümkündür.

İlk olarak dijital pazarlama sürecinde çözümleme etkin bir şekilde yapılmış olmalıdır. Burada çözümleme ile anlatılmak istenilen eylem marka analizidir. Pazara sokulması planlanan markanın iyi ve kötü tarafları ile hedef kitlenin eğilimlerine kadar uzanan bir liste incelenmesi şarttır.

Müşteri portföyünün derinlemesine incelenmesi, faaliyet gösterilen sektörde neler olup bittiğinin takip edilmesi, dijital pazarlama için ayrılması gereken bütçenin kesinleştirilmesi gibi adımlar ile çözümleme süreci tamamlanmalıdır.

Çözümlemenin ardından markanın asıl hedefleri belirlenmelidir. Kalem kalem ele alınan hedefler doğrultusunda bir liste hazırlığı yapılır. Bu liste yol haritası olarak kullanılacaktır. Kısa vadedde ve uzun vadede ulaşılmak istenilen hedefler listede belirtilir. Dijital pazarlama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hedeflerin belirlenmesinin ardından pazarlama yapılacak olan mecranın belirlenmesi ile sürdürülür.

Bu mecralarda yer almak ve her biri için ayrı çalışmalar ile marka kalitesini yansıtmak önemlidir. Her bir sosyal platformun kendisine has özellikleri vardır. hedeflere yönelik olarak hedef kitleye en doğru şekilde ulaşılabilmesi her mecrayı kendi özelinde değerlendirmek ile mümkün olur.

Sosyal medya platformları, blog siteleri, video paylaşımı yapılan siteler, e-mail gibi iletişim araçları, arama motorları vb. mecraların seçimi ve yönetimi dijital pazarlamanın önemli bir bölümüdür. Müşterilerin yönelimlerinin değerlendirilmesi amacıyla içerik çalışmaları, iletişime yönelik reklam ağları vb. yöntemler seçilebilmektedir.

Bir sonraki aşamada içerik yöntemi belirlenir. Görsel, videolu vb. metinsel içeriklerin her biri içerik olarak tanımlanmaktadır. Dijital Pazar içerisinde içerikler temel öğe olarak görülebilirler. İçeriklerden kaç çeşidin hangi yöntem ile kullanılacağı seçilmelidir. Buna başlarken hedef kitle özellikleri göz önünde bulundurulur.

Son adım olarak süreçte ölçümleme yapılması gelmektedir. Dijital pazarlama işi oluşturulduktan sonra katkılarını ölçmek ve gerekirse değiştirmek ya da geliştirmek işin önemli bir adımıdır. Key performanse indicatorler ve sonuçlar derin bir analize tabi tutularak değerlendirilmelidirler.

Yatırıma ayrılan bütçe ile dijital pazarın sağladığı getiri karşılaştırılarak verim ölçülebilir. Stratejinin işe yarayıp yaramadığının anlaşılması için ölçümleme şarttır.

Son olarak özetlemek gerekirse dijital pazarlama yöntemlerinin sürdürülmesinde dikkat edilmesi gereken hususların sorgulanması için şu liste işe yarayabilmektedir:

  • Rakipler ile kıyaslandığı zaman onlardan daha iyi olunan ya da onlardan daha kötü olunan yönlerin tespiti,
  • Mevcutta bulunulan durumda hangi değişikliklerin yapılmak istendiği,
  • Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi,
  • Fırsatların kullanılması için seçilecek olan yollar,
  • Karşılaşılması ön görülen olumsuzlukların belirlenmesi.

Yeni Büyüme Partnerin Olalım!

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olalım ve sizi kendi sektörünüzüm parlayan yeni yıldızı yapalım.

*Ücretsiz ve Kredi Kartı Gerekmez!