Doğru Dijital Pazarlama Danışmanı Bulma

Doğru Dijital Pazarlama Danışmanı Bulma

Doğru dijital pazarlama danışmanını bulma ve doğru stratejiler ile pazarlama hedeflerini belirleme, markanın pazardaki konumunu ve dijital kimliğinin kalitesini belirler.

Dijital pazarlama danışmanı markanın internet üzerinden hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Sosyal platformlardan geri dönüşleri alıp değerlendiren, geliştirmeleri sağlayan, markanın internet üzerindeki yüzünü oluşturan dijital pazarlama danışmanları pek çok farklı konuda da hizmet verebilmelidir.

Örneğin SEO uzmanlığı yapabilen bir dijital pazarlama uzmanı ile markanın dikkat çekmesi sağlanabilmektedir. Marka bilinirliğinin arttırılması eşliğinde müşterilerin memnuniyetinin de arttırılması, markanın yüksek derecede güven duyulan bir marka haline gelmesi dijital pazarlama uzmanının yapabileceği konulardır.

Bu adımlar için doğru yol haritası yine dijital pazarlama uzmanı tarafından çıkartılır ve adım adım uygulanır.

Dijital Pazarlama Danışmanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Doğru dijital pazarlama danışmanını bulma markanın akıbetini belirleyecek düzeyde önemli bir konudur. Bir dijital pazarlama danışmanı öncelikle iyi kalitede içerik üretimi sağlayabilmelidir. Marka tanıtımı için hedef kitlelere en etkili hitabı yapabilmesi gerekmektedir.

İnsan ilişkilerinden içerik tasarımına dek devam eden iş akışı amaçlarının hepsini yerine  getirmeyi amaçlamaktadır. Dijital pazarlama uzmanlarının yükümlü oldukları işleri özetleyecek olursak;

 • Markanın bilinme düzeyinin ve tanındığı mecraların arttırılmasını sağlamak,
 • Markanın faaliyet gösterdiği sektördeki tüm gelişmelerin takip edilmesi ve gerekirse geliştirmelerin yapılarak markanın gelişmelere ayak uydurmasının sağlanması,
 • Yeniden pazarlamaya gösterilmesi gereken önemi göstermek,
 • Google ADS gibi panellerin kullanımı ve amaçlarına hakim olarak panellerin kullanımlarını sağlamak,
 • Mobil satış vb. mobil hizmetleri üretmek ve marka özelinde geliştirmek,
 • Stratejiyi oluşturup uygulanmasını sağlamak, geri dönüşler ve değerlendirmeler ile gerekli iyileştirmeleri yapmak.

Dijital pazarlama uzmanları online ortamda yüksek verim düzeyine sahip kampanyalar başlatarak ve faaliyet konusu hakkındaki başarıların duyulmasını sağlayarak markanın iyi yönler ile göz önünde olmasını sağlar.

Tüketicilerin oluşturduğu kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak buna uygun geliştirmelerin yapılmasını sağlar, tüketicilerin yönelimlerini takip eder.

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını değerlendirerek bu bilgilerin doğru şekilde kullanılarak marka gelişimine etki etmesini sağlar.

İyi bir dijital pazarlama uzmanı markanın ürünlerinin ya da hizmetlerinin internet üzerinde tanıtılmasının yanı sıra satışlarının artmasını sağlamakla sorumlu tutulur. Markanın müşterilerine vermek istediği mesajın iletimini sağlar, çevrimiçi kampanya gibi memnuniyet arttırıcı etkinlikleri düzenler. Tüketicilerin memnuniyet düzeylerinin artmasını sağlar ve markanın güvenilirliğini en üst noktaya çıkarmayı hedefler.

İyi Dijital Pazarlama Danışmanı Kimdir ve Neden Gerekir?

Doğru dijital pazarlama danışmanını bulma ve hizmetlerinden faydalanma; markanın geleceğini belirleyen bir konudur.

Bir dijital pazarlama danışmanı markaya kattığı değerler ile; sosyal medya hesaplarının yönetimini, e-mail yolu gibi online satış tekniklerinin takibini, influencer pazarlama ya da mobil pazarlama gibi yöntemlerin etkin kullanımını, SEO hizmetlerini, bussines manager ve raporlama yapılması gibi işler ile markayı taşıyabilmelidir.

İyi bir dijital pazarlamacı;

 • Pazarlama konusundaki temel ve üst düzey bilgilere sahiptir.
 • Markanın sunduğu ürün ya da hizmetin planlanmasını bilerek buna uygun yol haritaları çıkartır.
 • Yaratıcı fikirleri uygulamaya koyar.
 • Sunum konusunda profesyoneldir.
 • Temel ölçüm araçlarının bilgisine hakimdir.
 • SEO, SEM, PPC gibi temel unsurlar konusunda uzmandır.
 • Stratejilerin oluşum, gelişim ve uygulama süreçlerini yönetir.
 • Sektöre ait gelişmeleri ve değişimleri takip eder.

Ayrıca bunların dışında dijital pazarlama danışmanı temel kodlama hakkında temel bilgileri bilir. Web geliştiriciler ve web tasarımcılar ile ortak çalışmalara ihtiyaç duyulan dijital pazarlama konusunda ortak işler için ortak dil kullanımı önemlidir.

Neden markalar doğru dijital pazarlama danışmanını bulma konusunda mecburdur? Çünkü artık klasik eski dönem pazarlama dönemi sona erdi. Dijital pazarda yer edebilmek; tüketicilerin alışkanlıklarını, yönelimlerini, beklentilerini, memnuniyet ve şikayetlerini bilebilmek demektir.

Rakipler ile baş edebilmek, sektörde öne çıkmak, güven kazanmak, göz önünde olmak, gelişime açık olmak demektir. Ancak bir dijital pazarlama yöntemi ile dijital dönüşüme ayak uydurmak mümkün olmaktadır.

Markanın öncelikle olumlu tanıtımı hedeflenerek içeriklerin üretilmesi ile başlayan ve gelişim stratejilerin faaliyete geçirilmesi ile sonlanan bir dizi uygulama ardından markalar değer kazanmaktadır. İyi bir dijital pazarlama yönetimi ile müşteri kitlesi hızla artmaktadır.

Dijital dünyada yer edinerek markanın güvenilirlik seviyesinin en yüksek düzeye çıkartılması sağlanır. Dijital pazarın sunduğu olumlu hizmetler ile markaların önem kazanması sağlanmaktadır. Ancak dijital pazarın avantajlarından yararlanabilmek için pazarın içerisinde olumlu bir yere sahip olmak gerekmektedir.

Dijital pazara uyum sağlamak ve gerekliliklerini yerine getirmek için ise iyi bir dijital pazarlama danışmanı ile çalışmak şarttır.

Pek çok ünlü ve değerli marka profesyonel dijital pazarlama uzmanı ile çalışarak işini sağlama almaktadır. Dijital pazarlamanın her alanında hakimiyeti olan dijital pazarlama uzmanları marka için internet üzerinde en iyi pazar konumunu sağlamaktadır. Doğru danışmanı bulmak doğru ve etkili bir hizmet almak demektir.

Ayrılan bütçenin ve harcanan zamanın boşa gitmemesi için işin uzmanlarına güvenmek gerekir. En iyi sonuçların elde edilmesi doğru kararlar ile mümkün olmaktadır.

Yeni Büyüme Partnerin Olalım!

Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olalım ve sizi kendi sektörünüzüm parlayan yeni yıldızı yapalım.

*Ücretsiz ve Kredi Kartı Gerekmez!